• Wpisów: 6
  • Średnio co: 339 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 10:30
  • Licznik odwiedzin: 8 577 / 2376 dni
 
zbyszek18
 
epicalooks
 
PSALMY DAWIDA

NA JĘZYK POLSKI WIERSZEM PRZEŁOŻONE

PRZEZ

KS. KAZIMIERZA BUCZKOWSKIEGO

PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

––––––––

PSALM VII.

Domine Deus meus in te speravi.

Panie, Boże mój! Tyś nadzieja moja,
Niech mnie wybawi święta ręka Twoja
Od tych, którzy się na mnie usadzili,
By snadź mnie duszy mej nie pozbawili;
Gdyż oprócz Ciebie nie masz, kto by zbawił,
Kto by się za mną w mem nieszczęściu wstawił.
A jeślim, Panie, coś złego uczynił,
I nieprawością przed Tobą zawinił,
Jeślim oddawał tym, co mnie krzywdzili
Złem za złe, słuszna, by mnie zwyciężyli
Nieprzyjaciele; niech me życie skrócą,
A sławę moją niechaj w proch obrócą. –
Podnieś się, Panie, w strasznym gniewie Twoim,
A okaż moc Twą przeciwnikom moim;
Podnieś się, Panie, dla słowa onego,
Któreś był wyrzekł; a u progu Twego
Lud się zgromadzi wielbiąc dobroć Twoją.
Sam z wysokości ogłoś słuszność moją;
Ty, który sądzisz narody tej ziemi,
Sąd Twój pokieruj cierpieniami memi,
Którem ponosił od mych przeciwników.
Niechaj twa kara przyjdzie na grzeszników;
A sprawiedliwym daj doznać radości,
Bo ty znasz, Panie, serc naszych skrytości.
Słusznie ratunku spodziewam się Twego,
Ty bowiem zbawiasz każdego prawego,
Ty jesteś Bogiem, sędzią sprawiedliwym,
Panem wszechmocnym i wielce cierpliwym;
Gniew Twój jest krótki i bardzo łaskawy,
Lecz gdy się z drogi do Pana nieprawej
Zły nie nawróci, wówczas straszny będzie,
Łuk swój naciągnie i miecza dobędzie,
Strzały śmiertelne, ogniem pałające
Nałoży na łuk, wytępi grzeszące,
Którzy począwszy w boleści, zrodzili
Niesprawiedliwość, aż wreszcie skończyli
Na nieprawości. Oto wykopali
Dół, w którym sami pożarci zostali;
A ich zasadzki i zdradliwe mowy
Spadną jak piorun na ich własne głowy
Przeto czcić będę sąd Sprawiedliwego
I imieniowi śpiewać Najwyższego.

Wyjaśnienie. W psalmie tym błaga Dawid Boga o pomoc przeciw nieprzyjaciołom swoim, a wystawiając niewinność swoją, ucieka się pod skrzydła sprawiedliwości Boskiej, i Bogu poleca sprawę swoją. W końcu grozi prześladowcom swoim karami sprawiedliwego Boga, jeżeli się do Niego nie nawrócą i złości swoich nie zaprzestaną.

Nie możesz dodać komentarza.